Šis un visi citi vietnē irsvetki.lv pieejamie darbi ir aizsargāti ar autortiesībām. 

Failu izmantošana piemēri:

  • Pircējs drīkst izdrukāt kopijas svaviem viesību viesiem, ģimenes lokā vai nometņu dalībniekiem.
  • Lejupielādētos failus nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām.
  • Nedrīkst dalīties Facebook, Whatapp un citās publiskās un slēgtajās grupās.

Saskaņā ar Autortiesību likuma 69.1 pantu persona ir mantiski atbildīga par visiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kuru tā radījusi ar autortiesību pārkāpšanu. Pārsūtot lejuplādētos failus trešajām personām, tiek pārkāpts “Par nodokļiem un nodevām” likuma 15.1 pants.

Ja esat pamanījis, šo noteikumu pārkāpumus, lūdzu, uztaisiet ekrānšāviņu un atsūtiet to uz dizains@irsvetki.lv